Czy warto transportować ponadgabaryty do końca 2020

, które uznawane są za ponadgabarytowe. I tak na przykład transport maszyn ważących powyżej 42 tony, czy ładunków wyższych niż 4 metr

Czy warto transportować ponadgabaryty do końca 2020 transport ponadgabarytowy

W tym celu wyodrębnia się specjalną

Przepisy prawa od lat precyzują jakie normy muszą spełniać ładunki transportowane w tradycyjny sposób. Jednocześnie wskazują one na wartości, które uznawane są za ponadgabarytowe. I tak na przykład transport maszyn ważących powyżej 42 tony, czy ładunków wyższych niż 4 metr